Hình ảnh tại Đại hội Chi bộ VIWASEEN-Huế giữa nhiệm kỳ 2007-2012


Một số hình ảnh tại Đại hội Chi bộ VIWASEEN-Huế giữa nhiệm kỳ 2007-2012

 

.

 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English