Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Chi tiết
Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018.
Chi tiết
Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt trân trọng công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức vào ngày 22/4/2016 Chi tiết theo file đính kèm
Chi tiết
Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà THÀNH ĐẠT trân trọng công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2015 được tổ chức vào ngày 28/11/2015 tại Khách sạn Heritage - số 09 Lý Thường Kiệt - Thành phố Huế.
Chi tiết

Liên kết:
Đăng nhập | English