The ICM Asia Pacific Regional Conference 2012
02/07/2010

Hình ảnh tại Đại hội Chi bộ VIWASEEN-Huế giữa nhiệm kỳ 2007-2012

Một số hình ảnh tại Đại hội Chi bộ VIWASEEN-Huế giữa nhiệm kỳ 2007-2012

 

.

[ In trang ]    [ Đóng lại ]