Đại hội công đoàn lần thứ 2, nhiệm kỳ 2009-2012


Một số hình ảnh tại Đại hội công đoàn lần thứ 2, nhiệm kỳ 2009-2012

 

.

 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English