The ICM Asia Pacific Regional Conference 2012
11/01/2010

Đại hội công đoàn lần thứ 2, nhiệm kỳ 2009-2012

Một số hình ảnh tại Đại hội công đoàn lần thứ 2, nhiệm kỳ 2009-2012

 

.

[ In trang ]    [ Đóng lại ]