Cục tải trọng cho thuê

Một số thông số kỹ thuật chủ yếu về cục tải trọng:

+ Kích thước: 1000 x 1000 x 2000 mm.

+ Trọng lượng mỗi cục: 05 tấn.

+ Số lượng: 119 cục.
 
 

 


Quý khách có nhu cầu, vui lòng tìm hiểu thông tin và liên hệ đặt hàng với chúng tôi.
 
 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English