Thi công xây lắp

Danh sách một số công trình / hạng mục công trình tiêu biểu VIWASEEN-HUẾ đã thắng thầu và trực tiếp thi công:

-     Nhà tưởng niệm các AHLS Thủy Thanh.

-     Xây lắp hệ thống thoát nước Thanh Phương.

-     Trụ sở Thị ủy Thị xã Hương Thủy.

-     Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Lương Mỹ.

-     Quy hoạch thoát nước khu 6,7b Phú Bài.

-     Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang LS Thủy Vân.

-     Cải tạo, nâng cấp Trụ sở MTTQ Thị xã Hương Thủy.

-     Xây lắp Trường mầm non Thủy Châu.

-     Xây lắp khu tái định cư Thủy Châu.

-     Xây lắp hạ tầng dự án Trạm trộn bê tông thương phẩm kết hợp dây chuyền sản xuất ống cống theo công nghệ va rung.

-     Hạng mục tuyến ống nhựa HDPE quy hoạch phường Thủy Phương.

-     Kè chống sạt lở Sông Như Ý.

-    Trường THCS Thủy Thanh.

 
     
 
 
 
 
 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English