Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2012-2014


Ngày 18/5/2012, tại Hội trường Khách sạn Heritage – số 09 Lý Thường Kiệt – Tp Huế, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty VIWASEEN-HUẾ đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2012-2014.

Tới tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Quang Hoạt – Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Doãn Tô Hoài – Tổng giám đốc Công ty cùng các vị khách mời là Trưởng, Phó các Phòng ban Công ty; Giám đốc các đơn vị trực thuộc và toàn thể các Đoàn viên thanh niên Công ty được triệu tập tham dự Đại hội.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty VIWASEEN-HUẾ hiện có hơn 50 đoàn viên đang công tác tại khối Văn phòng và các đơn vị trực thuộc trong toàn Công ty. Trong nhiệm kỳ vừa qua (2010-2012), được sự quan tâm chỉ đạo của Cấp ủy, của Đoàn cấp trên cùng sự quan tâm tạo điều kiện của Ban Lãnh đạo Công ty, công tác Đoàn đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần vào sự đoàn kết, ổn định và phát triển của VIWASEEN-HUẾ. Đoàn Thanh niên đã từng bước đổi mới công tác chỉ đạo, tập trung xây dựng lực lượng, tăng cường và mở rộng giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, … Các phong trào và kế hoạch hành động được triển khai sâu rộng, đồng bộ đã góp phần củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn. Các phong trào văn hóa – thể thao; đền ơn – đáp nghĩa; các hoạt động tình nguyện như ủng hộ ngày vì người nghèo, ngày thương binh liệt sỹ, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt … luôn được các Đoàn viên thanh niên trong toàn Công ty nhiệt tình hưởng ứng, thể hiện tinh thần cao đẹp, truyền thống đạo lý của tuổi trẻ VIWASEEN-HUẾ đối với sự nghiệp phát triển của Công ty và của đất nước.

Tại Đại hội, Đoàn Thanh niên Công ty đã nghiêm túc kiểm điểm các tồn tại hạn chế của công tác Đoàn trong thời gian qua, qua đó rút ra các bài học kinh nghiệm để xây dựng phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã thống nhất bầu 05 đồng chí Đoàn viên thanh niên ưu tú trong toàn Công ty vào Ban chấp hành Đoàn thanh niên khóa III, nhiệm kỳ 2012-2014.

Với khẩu hiệu hành động nhiệm kỳ 2012-2014 là: Tuổi trẻ VIWASEEN-HUẾ “Đoàn kết, sáng tạo, tiên phong và nhiệt huyết, chung tay xây dựng Công ty ngày một phát triển bền vững”, Đại hội kêu gọi toàn thể các đồng chí Đoàn viên thanh niên trong toàn Công ty đoàn kết, năng động, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên lần thứ III nhiệm kỳ 2012-2014 đã đề ra, góp phần vào sự phát triển toàn diện của Công ty VIWASEEN-HUẾ.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English