Đại hội đại biểu Công đoàn Viwaseen – Huế lần thứ 2, nhiệm kỳ 2009-2012


Ngày 15/12/2009, tại Hội trường Khách sạn Heritage, công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN - Huế đó tổ chức Đại hội đại biểu công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2009-2012

Đến tham dự cú ụng Trần Cụng Luận - Chủ tịch BCH Công đoàn Tổng cụng ty Viwaseen, ụng Phạm Thanh Lâm - Tổng giám đốc Viwaseen - Huế và toàn bộ các đại biểu là các đoàn viên được các bộ phận công đoàn cơ sở bầu đi dự đại hội cũng như các khách mời danh dự khác.

Tại Đại hội, ông Ngô Ngọc Bình - Chủ tịch BCH Công đoàn kháo I - nhiệm kỳ 2007-2009, đại diện đoàn Chủ tịch đó đọc báo cáo kết quả hoạt động của BCH khoỏ I trong nhiệm kỳ qua, BCH khoá I đó phỏt triển thờm được gần 40 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên Cụng ty đến nay là 89 người, chiếm tỷ lệ 100% tổng số CBCNV. Năm 2009, Cụng ty Viwaseen - Huế tuy chịu sự ảnh hưởng chung của sự suy thoái kinh tế nhưng các chỉ tiêu SXKD sơ bộ đó đạt được xấp xỉ so với kế hoạch đó đặt ra. Công đoàn Viwaseen - Huế đó cựng với Ban Tổng giám đốc luôn chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho CBCNV. Các hoạt động như trợ cấp, thăm hỏi khi ốm đau, tai nạn; hiếu; hỷ; ủng hộ từ thiện; ủng hộ đồng bào bão lụt… luôn được thực hiện chu đáo và kịp thời.

Với sự tập trung trách nhiệm và trí tuệ, Đại hội đó thống nhất bầu 05 đồng chớ vào Ban chấp hành khoá II, nhiệm kỳ 2009-2012 để lãnh đạo các phong trào hoạt động của Công đoàn trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

 

 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English