VIWASEEN-HUẾ tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2013


Ngày 26 tháng 04 năm 2013, tại KS Heritage - số 9 Lý Thường Kiệt - Thành phố Huế, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Tại Đại hội, các Quý cổ đông đã được nghe báo cáo, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng theo đúng chương trình nghị sự của Đại hội, bao gồm: Báo cáo của Ban điều hành về tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2012, kế hoạch nhiệm vụ năm 2013; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2012; Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán; Phương án tỷ lệ cổ tức năm hoạt động 2013; .....

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Năm 2012 là một năm có rất nhiều khó khăn, thử thách cho các doanh nghiệp nói chung, trong đó có Công ty  VIWASEEN-HUẾ. Tổng giá trị SXKD trong năm đạt 49.998 triệu đồng; tổng doanh thu đạt 56.495 triệu đồng, bằng 74,1% so với kế hoạch cả năm và tăng 21% so với năm trước. Mặc dù các kết quả tuy chưa đạt theo như kỳ vọng tuy nhiên cũng là khích lệ trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường hiện nay.

Ông Trần Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT báo cáo tại Đại hội

Năm 2013, VIWASEEN-HUẾ xác định mục tiêu hoạt động kinh doanh đạt 62.600 triệu đồng giá trị sản lượng; tổng doanh thu đạt 65.160 triệu đồng; giá trị đầu tư XDCB đạt 23.400 triệu đồng; ...và đặc biệt là tập trung đầu tư hoàn thành dự án khai thác mỏ đá công suất 80.000 m3/năm để phấn đấu đưa vào hoạt động khai thác ngay trong Quý III-2013.

Ông Dương Văn Phúc - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty VIWASEEN  phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ông Dương Văn Phúc - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN) ghi nhận và biểu dương sự cố gắng nổ lực của tập thể CBCNV Công ty trong thời gian qua; đồng thời chia sẻ những khó khăn, thử thách của đơn vị trong tình hình chung của thị trường hiện nay và lưu ý Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cần xây dựng các giải pháp hết sức cụ thể nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và các mục tiêu định hướng phát triển của Công ty trong các năm tiếp theo.

Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty VIWASEEN chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Ban Lãnh đạo VIWASEEN-HUẾ

Sau một thời gian làm việc tích cực, nghiêm túc, dân chủ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và ý chí quyết tâm của các cổ đông nhằm xây dựng VIWASEEN-HUẾ ngày càng phát triển vững mạnh mọi mặt, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của VIWASEEN-HUẾ đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 11h35" cùng ngày.

 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English