Mời họp Đại hội cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2015


Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt (Mã chứng khoán: VHH) trân trọng kính mời các cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2015

Nội dung chi tiết như sau:

+ Thời gian: 14h00" ngày 28/11/2015.

+ Địa điểm: Hội trường Khách sạn Heritage-Huế, số 09 Lý Thường Kiệt - Thành phố Huế.

+ Thành phần tham gia Đại hội: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông có tên tại ngày chốt danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Các cổ đông vui lòng thực hiện thủ tục xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự cho người khác gửi về Văn phòng Công ty trước 16h00" ngày 26/11/2015.

Trân trọng kính mời!

 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English