Thay đổi nhân sự Lãnh đạo Công ty VIWASEEN-HUẾ


Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ trân trọng công bố thay đổi nhân sự Lãnh đạo Công ty, kể từ ngày 20 tháng 1 năm 2015 như sau:

+ Ông Nguyễn Đình Chiến - giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty, bắt đầu kể từ ngày 20 tháng 1 năm 2015.

+ Ông Võ Phi Hùng - giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành, bắt đầu kể từ ngày 20 tháng 1 năm 2015.

VIWASEEN-HUẾ trân trọng thông báo!

 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English