Tổng Công ty VIWASEEN bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng


Thực hiện Quyết định số 2438/QĐ-TTg ngày 16/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN) thông báo về việc bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng với nội dung chi tiết như sau:

1. Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM (VIWASEEN)

    Địa chỉ:                Số 52 Quốc Tử Giám, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, Hà Nội;

    Điện thoại:            04 7474748                               Fax: 04 38431346

    Ngành nghề kinh doanh:

    - Đầu tư xây dựng và kinh doanh các hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường ...

    - Thi công, tổng thầu EPC các công trình cấp, thoát nước, vệ sinh môi trường và các công trình hạ tâng kỹ thuật đô thị; sản xuất công     nghiệp bao gồm sản xuất và kinh doanh nước thô, nước sinh hoạt ...

    - Đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, nhà ở, văn phòng cho thuê và dịch vụ thương mại.

    - Tư vấn, tổng thầu tư vấn thiết kế hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường

   Vốn điều lệ: 800.000.000.000 đồng (Tám trăm tỷ đồng)

   Trong đó:

   - Cổ phần Nhà nước:               57.100.000 cổ phần

  - Cổ phần CB CNV:                        419.500 cổ phần

  - Cổ phần bán đấu giá:             22.480.500 cổ phần

2. Số lượng cổ phần chào bán: 22.480.500 cổ phần (tương ứng 28,10% vốn điều lệ dự kiến)

3. Mệnh giá cổ phần:                  10.000 đồng/cổ phần

4. Giá khởi điểm:                           10.200 đồng/cổ phần

5. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức và cá nhân trong nước và ngoài nước đủ điều kiện theo Quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam.

6. Tổ chức tư vấn:        Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội

7. Tổ chức bán đấu giá:  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

8. Địa điểm nhận Bản công bố thông tin và Quy chế đấu giá: Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các đại lý đấu giá được quy định trong Quy chế Đấu giá

9. Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 - Thời gian:               Từ ngày 10/02/2014 đến 26/02/2014 (sáng từ 8h30 - 11h00; chiều từ 13h30 đến 15h30 các ngày làm việc)

 -  Địa điểm:                Tại các Đại lý đấu giá công bố trong Quy chế Đấu giá

10. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá

 Bỏ phiếu trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và Chi nhánh của các Đại lý Đấu giá nơi Nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký, chậm nhất 16h00 ngày 03/03/2014.

11. Thời gian, địa điểm bán đấu giá:

  - Thời gian:             8h30 ngày 05 tháng 03 năm 2014

  - Địa điểm:              SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

                                  Số 02 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Các tài liệu liên quan đến công tác IPO của Tổng Công ty VIWASEEN vui lòng truy cập trang website VIWASEEN tại địa chỉ www.viwaseen.com.vn để biết thêm các thông tin chi tiết.

 

(Nguồn: www.viwaseen.com.vn)

 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English