CBTT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016


Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt trân trọng công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức vào ngày 22/4/2016 Chi tiết theo file đính kèm

xxx

Đính kèm:
 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English