Văn bản của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ


Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt trân trọng công bố thông tin liên quan đến hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

/upload/file/tintuc/nam2016/cong-van-so-8076-uy-ban-chung-khoan-ngay-31.12.2015.pdf

Trân trọng!

 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English