The ICM Asia Pacific Regional Conference 2012
25/04/2011

VIWASEEN-HUẾ tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.

Ngày 22 tháng 04 năm 2011, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Hội trường Khách sạn Heritage - số 9 đường Lý Thường Kiệt - Thành phố Huế – Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đến dự Đại hội, về phía Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN) có Ông Lê Khả Mạnh - Tổng giám đốc Tổng Công ty; Ông Trần Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT VIWASEEN-HUẾ cùng toàn thể các Ông (Bà) thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và gần 100 cổ đông và đại diện ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại hội.
Với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm xây dựng VIWASEEN-HUẾ ngày càng phát triển, Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng theo đúng chương trình nghị sự, bao gồm: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2010, kế hoạch năm 2011 và định hướng phát triển 05 năm, giai đoạn 2011 - 2015; Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2011; ...  Trong đó, Đại hội đã xác định các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD năm 2011 với tổng giá trị đầu tư XDCB là 108.000 triệu đồng; tổng giá trị doanh thu 59.750 triệu đồng, mức cổ tức dự kiến 10% - 12%. Đặc biệt, Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2016, bao gồm 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát để lãnh đạo quản trị và giám sát các công tác hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

[ In trang ]    [ Đóng lại ]