The ICM Asia Pacific Regional Conference 2012
09/08/2010

Công ty VIWASEEN-Huế thành lập Chi nhánh xây lắp số 1

Ngày 01/4/2010, Hội đồng quản trị VIWASEEN-Huế đã có quyết định số 05QĐ/CT-HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Xây lắp số 1 trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế

Theo đó, Chi nhánh xây lắp số 1 được thành lập trên cơ sở nâng cấp mô hình tổ chức và hoạt động của Đội xây lắp số 1 nhằm nâng cao năng lực tổ chức thi công xây lắp để tham gia đấu thầu thắng thầu các dự án, công trình lớn chuẩn bị triển khai trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế. Chi nhánh xây lắp số 1 có các chức năng ngành nghề chủ yếu như sau:
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, thi công, tổng thầu thi công xây dựng, công trình thủy điện; xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng; gia công lắp dựng các kết cấu thép và các thiết bị cơ điện kỹ thuật công trình;
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng, lắp đặt các công trình cấp thoát nước;
- Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan, kiểm tra và phân tích kỹ thuật;
- Vệ sinh môi trường và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

 

[ In trang ]    [ Đóng lại ]