The ICM Asia Pacific Regional Conference 2012
05/07/2010

Hình ảnh tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty VIWASEEN-Huế lần thứ II, nhiệm kỳ 2010-2012

Một số hình ảnh tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty VIWASEEN-Huế lần thứ II, nhiệm kỳ 2010-2012


 

.

[ In trang ]    [ Đóng lại ]