Sản xuất công nghiệp

Dự án trạm trộn bê tông thương phẩm công suất 90 m3/h được đầu tư xây dựng tại Khu quy hoạch Tiểu thủ CN&LN Thủy Phương, xã Thủy Phương, huyện Hương Thủy , Tỉnh Thừa Thiên Huế
Chi tiết
Dự án khai thác mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường công suất 80.000 m3sp/năm được đầu tư xây dựng tại Mỏ đá Hòn Chi Vôi – xã Hương Thọ – huyện Hương Trà – Tỉnh Thừa Thiên Huế
Chi tiết
 

Liên kết:
Đăng nhập | English