Tin tức & Sự kiện

Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt trân trọng công bố Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 theo văn bản thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Chi tiết
Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt (Mã chứng khoán: VHH) trân trọng kính mời các cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2015
Chi tiết
Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà THÀNH ĐẠT (tên hoạt động trước đây là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ) trân trọng công bố thay đổi địa chỉ truy cập trang thông tin điện tử của Công ty như sau
Chi tiết
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ trân trọng công bố thay đổi nhân sự Lãnh đạo Công ty, kể từ ngày 20 tháng 1 năm 2015 như sau:
Chi tiết
Thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP và các văn bản số 2392/BXD-QLDN ngày 29/9/2014 và 3200/BXD-QLDN ngày 08/12/2014 của Bộ Xây dựng v/v thoái vốn của Tổng Công ty VIWASEEN tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ (Mã chứng khoán: VHH). Theo kết quả giao dịch cổ phiếu tại văn bản số 25/BC-CTN ngày 09/1/2015...
Chi tiết
Thực hiện Quyết định số 2438/QĐ-TTg ngày 16/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN) thông báo về việc bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng với nội dung chi tiết như sau:
Chi tiết
Ngày 16/12/2013, thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã ký Quyết định số 2438/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam thành công ty cổ phần
Chi tiết
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ trân trọng công bố giá bán bê tông thương phẩm VIWASEEN-HUẾ các chủng loại, áp dụng từ ngày 10/10/2013
Chi tiết
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ trân trọng công bố giá bán bê tông thương phẩm VIWASEEN-HUẾ các chủng loại, áp dụng từ ngày 15/5/2013
Chi tiết
Ngày 26 tháng 04 năm 2013, tại KS Heritage - số 9 Lý Thường Kiệt - Thành phố Huế, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
Chi tiết

Liên kết:
Đăng nhập | English