Các đơn vị trực thuộc

1. Chi nhánh Khách sạn Heritage –Huế.

+ Địa chỉ: Số 9 Lý Thường Kiệt – Tp Huế.
+ Điện thoại: (054).3838888 / 3838889; Fax: (054).3838999
+ E-mail:  info@thanhdathouse.com.vn ; hueheritagehotel@vnn.vn;
+ Website:  www.hueheritagehotel.com.vn

2.  Chi nhánh Xây lắp số 1

+ Địa chỉ: Khu quy hoạch Lương Mỹ - Thủy Lương – Hương Thủy – Thừa Thiên Huế.
+ Điện thoại: (054).3863309; Fax: (054).3863309
+ E-mail:  info@thanhdathouse.com.vn
+ Website:  www.thanhdathouse.com.vn

3. Chi nhánh Bê tông và Khai thác Mỏ Thành Đạt

+ Địa chỉ: Tiểu Khu CN&LN Thủy Phương – Hương Thủy – Thừa Thiên Huế.
+ Điện thoại: (054).3955585 / 3955586; Fax: (054). 3955587
+ E-mail:  info@thanhdathouse.com.vn
+ Website:  www.thanhdathouse.com.vn

 
Gửi bạn bè   In trang
 

Liên kết:
Đăng nhập | English