The ICM Asia Pacific Regional Conference 2012
07/11/2016

Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung lần thứ 02

Ngày 04/11/2016, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ hai số 135/2010/GCNCP-VSD-2 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt

Nội dung chi tiết theo link đính kèm

Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

[ In trang ]    [ Đóng lại ]