Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012


Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng VIWASEEN-HUẾ trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ.

2. Mã chứng khoán: VHH

3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

5. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 06/4/2012.

6. Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

7. Thời gian: Bắt đầu vào lúc 08h30" ngày 20 tháng 4 năm 2012.

8. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Heritage - Số 9 Lý Thường Kiệt – Tp Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế.

  Chi tiết nội dung chương trình Đại hội theo thông báo tại file đính kèm.

  Trân trọng thông báo!

Thong bao moi hop Dai hoi co dong 2012.pdf

 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English