Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011


Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng VIWASEEN - Huế trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2011.

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ.

2. Mã chứng khoán: VHH

3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

5. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/4/2011.

6. Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

7. Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu vào lúc 8h30" ngày 22 tháng 4 năm 2011.

8. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Heritage - số 9 Lý Thường Kiệt - Tp Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chi tiết chương trình Đại hội theo thông báo tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo!

Thong bao moi hop DHCD 2011.pdf

 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English