Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 • Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT
 • Mã chứng khoán: VHH
 • Địa chỉ Trụ sở chính: Số 05 Lý Thường Kiệt - Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Giấy ĐKKD số 3300365310, đăng ký thay đổi lần 13 ngày 30/5/2016 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế cấp.
 • Điện thoại: 0234.3813659;                       Fax: 0234.3813839

 

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà THÀNH ĐẠT. Nội dung chương trình Đại hội cụ thể như sau :

 

 1. Thời gian: 13h30” ngày 24/04/2019 (đề nghị Quý cổ đông có mặt trước giờ khai mạc 30 phút)
 2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Heritage - số 09 Lý Thường Kiệt - Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế.
 3. Nội dung Đại hội:
  • Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;
  • Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
  • Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018;
  • Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018;
  • Báo cáo quyết toán chi phí hoạt động năm 2018, phương án thù lao và chi phí hoạt động năm 2019 của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty;
  • Báo cáo phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2019; phương án cổ tức năm 2019.
  • Một số nội dung khác.
 4. Thành phần tham dự Đại hội:
  • Các thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát; Ban Tổng giám đốc Công ty.
  • Các cổ đông sở hữu mã chứng khoán VHH có tên tại ngày chốt danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Cổ đông tham dự Đại hội mang theo Giấy CMND hoặc hộ chiếu. Đối với trường hợp uỷ quyền, đề nghị mang theo Giấy uỷ quyền (bản gốc).

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự cho người khác và gửi về Công ty bằng đường bưu điện hoặc Fax đến trước 16h00” ngày 22/04/2019.

 


 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English