CBTT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2015


Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà THÀNH ĐẠT trân trọng công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2015 được tổ chức vào ngày 28/11/2015 tại Khách sạn Heritage - số 09 Lý Thường Kiệt - Thành phố Huế.

s

Đính kèm:
 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English