CBTT: Báo cáo tài chính 2016 đã kiểm toán


Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt xin công bố BCTC năm 2016 đã được kiểm toán

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

Trân trọng!

Đính kèm:
 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English