CBTT: Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán


Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt xin công bố Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Nội dung Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán theo file đính kèm

Trân trọng!

Đính kèm:
 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English