CBTT: Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán


Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt (Mã chứng khoán: VHH) trân trọng công bố BCTC năm 2014 đã được kiểm toán

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

Trân trọng!

Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán

 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English