CBTT: Báo cáo tài chính năm 2013


Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ trân trọng CBTT Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán

Nội dung chi tiết vui lòng click vào đường link đính kèm để tải về máy tính.

Trân trọng!

http://www.mediafire.com/view/x30k5e61zuabcfi/BCTC_nam_2013_(da_kiem_toan)_signed.pdf

 

 

 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English