VIWASEEN-HUẾ bổ nhiệm Tổng giám đốc mới.


Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ trân trọng công bố việc bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành mới.

Căn cứ Nghị quyết số 05NQ/CT-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2011 của phiên họp thứ nhất HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016, Hội đồng quản trị VIWASEEN-HUẾ đã chấp thuận việc Ông Phạm Thanh Lâm xin thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc vì lý do điều kiện gia đình.
Để đảm bảo công tác điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, ngày 23 tháng 4 năm 2011, Hội đồng quản trị VIWASEEN-HUẾ đã ban hành Quyết định số 08QĐ/CT-HĐQT bổ nhiệm Ông Doãn Tô Hoài - hiện là Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành mới với thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, bắt đầu kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2011.

Ông Doãn Tô Hoài sinh năm 1972, thuộc thế hệ cán bộ trẻ của VIWASEEN-HUẾ. Trước khi được bổ nhiệm Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc, Ông Doãn Tô Hoài đã từng giữ các chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch và Quản lý dự án; Trưởng Ban quản lý các dự án VIWASEEN-HUẾ.

Trân trọng thông báo!

 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English