Công bố thông tin: Báo cáo thường niên năm 2010


Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ trân trọng công bố toàn văn Báo cáo thường niên năm 2010 như sau:

Nội dung chi tiết toàn văn Báo cáo thường niên năm 2010 theo file đính kèm.

Trân trọng thông báo!

Bao cao thuong nien nam 2010.pdf

 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English