Thông báo

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2013
Chi tiết
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2012.
Chi tiết
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ xin trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông về việc VIWASEEN-HUẾ tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, như sau:
Chi tiết
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2012.
Chi tiết
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ trân trọng công bố thay đổi “Người công bố thông tin” của Công ty, như sau:
Chi tiết
Ngày 25/7/2012, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ đã ban hành Quyết định số 06 QĐ/CT-HĐQT bổ nhiệm Ông Ngô Ngọc Bình – Cử nhân Ngân hàng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty, kể từ ngày 25/7/2012.
Chi tiết
Ngày 25/7/2012, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ đã ban hành Quyết định số 05 QĐ/CT-HĐQT bổ nhiệm Bà Lê Thị Thu Hương – Cử nhân Tài chính Kế toán; Thạc sỹ kinh tế giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, kể từ ngày 25/7/2012.
Chi tiết
Ngày 15 tháng 5 năm 2012, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ đã có văn bản số 70/CT-TCKT gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) giải trình việc cổ phiếu VIWASEEN-HUẾ (mã chứng khoán VHH) tăng giá trần nhiều phiên liên tiếp.
Chi tiết
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ trân trọng công bố giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, như sau:
Chi tiết

Liên kết:
Đăng nhập | English