Chi trả cổ tức năm 2009 Công ty VIWASEEN-HUẾ


Thông báo (V/v chi trả cổ tức năm 2009)

Kính gửi:  Quý cổ đông công ty viwaseen - huế

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty VWASEEN - Huế;

- Nghị quyết số 01NQ/CT-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2010 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty VWASEEN – Huế.

 

Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng viwaseen - Huế trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức cho năm tài chính 2009 như sau:

 

-  Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng viwaseen - Huế

-  Mã cổ phiếu: VHH.

-  Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15% mệnh giá (1.500 đồng/cổ phần)

-  Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 28/04/2010 cho đến ngày 20/05/ 2010.

-  Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

-  Địa điểm chi trả cổ tức : Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng viwaseen - Huế, số 05 Lý Thường Kiệt - Tp Huế;  ĐT: 0543.513699; Fax: 0543.813839.

* Thủ tục chi trả:

+ Tiền mặt: khi đến nhận cổ tức bằng tiền mặt, đề nghị Quý cổ đông mang theo giấy CMND/hộ chiếu và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp ủy quyền nhận cổ tức, ngoài các giấy tờ trên phải có giấy ủy quyền hợp pháp (theo mẫu đính kèm).

+ Chuyển khoản: Quý cổ đông có nhu cầu nhận cổ tức bằng chuyển khoản, vui lòng đăng ký theo mẫu của Công ty (theo mẫu đính kèm). Công ty viwaseen - Huế chỉ chuyển khoản cổ tức đúng tên cổ đông được hưởng quyền. Phí chuyển tiền do cổ đông tự thanh toán.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng viwaseen - Huế, số 05 Lý Thường Kiệt - Tp Huế;  ĐT: 0543.813699 (Máy lẻ 117).

 

Trân trọng thông báo!

Phieu yeu cau chuyen khoan co tuc.doc

Uy quyen lanh co tuc.doc

 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English