THÔNG BÁO Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010


Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng VIWASEEN - Huế trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 như sau:

 

+    Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng VIWASEEN - Huế.
+    Mã chứng khoán: VHH
+    Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
+    Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
+    Thời gian chốt danh sách cổ đông: 16h00” ngày 08 tháng 04 năm 2010.
+    Mục đích chốt danh sách cổ đông: Chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.
+    Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 9h00” sáng Thứ năm, ngày 22/04/2010.
+    Địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội: Hội trường Khách sạn Heritage -  số 09 Lý Thường Kiệt – Thành phố Huế.
(Trong trường hợp có sự thay đổi thời gian và địa điểm họp, HĐQT Công ty VIWASEEN - Huế sẽ có thông báo để Quý cổ đông được biết).
+    Đối tượng tham gia họp ĐHĐCĐ: cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty VIWASEEN - Huế tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 08/04/2010. Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và việc uỷ quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty gửi kèm theo giấy mời họp).
+    Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 sẽ được Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng VIWASEEN - Huế gửi tới Quý cổ đông bằng hình thức thư bảo đảm.
         Để đảm bảo thư mời được gửi tới tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty VIWASEEN - Huế đề nghị Quý cổ đông thông báo khi có thay đổi về địa chỉ, điện thoại, CMND/Hộ chiếu về cho Thư ký HĐQT Công ty VIWASEEN - Huế trước ngày 12/04/2010.
        Trân trọng thông báo!
                                                                                                Huế, ngày 05 tháng 04 năm 2010
                                                                                                 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                      (Đã ký)
                                                                                                              Trần Tiến Dũng


Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Đinh Nho Mạnh  – Thư ký HĐQT.
ĐT: 054.3 813699  - DĐ: 0906 573 787; Fax: 054. 3 813839

Thong bao chot danh sach co dong.doc

 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English