Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung lần thứ 02


Ngày 04/11/2016, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ hai số 135/2010/GCNCP-VSD-2 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt

Nội dung chi tiết theo link đính kèm

Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English