CBTT: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan


Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt đã nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty và người có liên quan của người nội bộ.
 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English