Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2015


Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt trân trọng kính mời các cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2015 với thời gian và địa điểm như sau:

1. Thời gian: 14h00” ngày 12/10/2015 (đề nghị Quý cổ đông có mặt trước giờ khai mạc 30 phút).

2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Heritage - số 09 Lý Thường Kiệt - Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Nội dung Đại hội:

Thông qua một số nội dung liên quan đến dự án Siêu thị & Cao ốc văn phòng - số 02 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

+ Một số nội dung khác có liên quan.

4. Thành phần tham dự Đại hội:

+ Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Tổng giám đốc Công ty.

+ Các cổ đông sở hữu mã chứng khoán VHH có tên tại ngày chốt danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Cổ đông khi tham dự Đại hội cần mang theo Giấy CMND hoặc hộ chiếu. Đối với trường hợp uỷ quyền, đề nghị mang theo Giấy uỷ quyền (bản gốc).

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự cho người khác và gửi về Công ty bằng đường bưu điện hoặc Fax đến trước 16h00” ngày 08/10/2015.

Trân trọng!

 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English